Koszyk

Dane firmy

Adres:

EuroPress Polska Sp. z o.o.

 

ul. Stągiewna 2C
03-117 Warszawa

tel:

+48 22 51 93 980

fax:

+48 22 51 93 981

e-mail:

info@europress.pl

e-mail Dz. Prenumeraty: 

prenumerata@europress.pl

Mapa dojazdu:

zobacz mapę 

Forma prawna firmy:

Firma EuroPress Polska Sp. z o.o. wpisana do Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy
w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:

60 000 zł

KRS:

0000117845

REGON:

012534608

NIP:

521-008-43-07