Koszyk

Regulamin sklepu

REGULAMIN

 

DEFINICJE

 1. Czasopismo- wydawnictwo ukazujące się cyklicznie, nie częściej niż raz w tygodniu, oznaczone numerem lub datą.
 2. Dziennik- wydawnictwo ukazujące się codziennie od poniedziałku do piątku (1-5) lub od poniedziałku do soboty (1-6), oznaczone datą.
 3. Prenumerata- opłacona z góry określona liczba kolejnych numerów czasopism drukowanych lub okres dostępu do wersji elektronicznej.
 4. Prenumerator- osoba fizyczna lub prawna, składająca zamówienie w EuroPress Polska na prenumeratę poprzez Sklep internetowy lub za pośrednictwem Specjalisty ds. Prenumeraty.
 5. Cena prenumeraty- cena brutto (zawiera podatek 8%) obejmująca koszt liczby kolejnych wydań drukowanych przypadających na dany okres prenumeraty wraz z kosztem dostawy lub koszt dostępu do wersji elektronicznej na dany okres.
 6. Okres prenumeraty- okres w jakim prenumerator powinien otrzymać określoną liczbę wydań drukowanych lub okres przez jaki użytkownik będzie korzystał z wersji online.
 7. Ponowienie prenumeraty- odnowienie kończącego się zamówienia na wybrany przez prenumeratora okres.
 8. Dostawca- podmiot przekazujący wydawnictwa prasowe do dalszego kolportażu.
 9. Dział Prenumeraty- jednostka organizacyjna EuroPress Polska, obsługująca zamówienia na prenumeratę.
 10. Oferta- wykaz publikacji dostępnych w prenumeracie, z określeniem ich częstotliwości, języka, kraju edycji, grupy tematycznej i ceny.
 11. Reklamacja- zgłoszenie przez prenumeratora zastrzeżeń dotyczących jakości, niezgodności ilości, otrzymania innego tytułu niż zamawiany lub braku dostawy za pośrednictwem formularza na stronie Sklepu internetowego lub do Specjalisty ds. Prenumeraty.
 12. Sklep internetowy/ Serwis- narzędzie do składania zamówień na prenumeratę przez Internet.
 13. Specjalista ds. Prenumeraty- pracownik Działu Prenumeraty, zajmujący się obsługą klienta
  i zamówień, składanych za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Użytkownik- wskazana przez Prenumeratora osoba, która będzie korzystać
  z prenumeraty elektronicznej.
 15. Wersja online- elektroniczny dostęp do serwisu czasopisma/dziennika.
 16. Wersja print- wersja drukowana czasopisma/dziennika.
 17. Wydawca- osoba fizyczna lub prawna, zajmująca się wydawaniem tytułu prasowego pod względem redakcyjnym, technicznym i finansowym, przekazująca publikacje prasowe do dalszego kolportażu przez EuroPress Polska.

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną i sprzedaży towarów przez Sprzedawcę w ramach Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.europress.pl. Sklep internetowy prowadzony jest przez EuroPress Polska Sp. z o.o.,
  Stągiewna 2c, 03-117 Warszawa, +48 22 51 93 980, info@europress.pl,
  NIP 521-008-43-07, REGON 012534608, zwanego dalej „Sprzedawcą”.
 2. Każdy użytkownik Serwisu ma możliwość kontaktu z Administratorem za pośrednictwem adresów, w tym poczty elektronicznej i/lub numerów telefonu znajdujących się
  w zakładce „Kontakt”.
 3. Korzystanie z usług oferowanych przez serwis oznacza, że Prenumerator zaakceptował niniejszy Regulamin.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do: zmiany niniejszego Regulaminu, wprowadzania zmian
  w ofercie, przesyłania Prenumeratorom treści handlowych związanych z prenumeratą oraz informacji o zbliżającym się terminie zakończenia prenumeraty wraz z ofertą kontynuacji prenumeraty , niezrealizowania zamówienia w następujących przypadkach: braku wpłaty na konto Sprzedającego, braku możliwości skontaktowania się z Prenumeratorem w celu ustalenia niezbędnych szczegółów dotyczących realizacji zamówienia czy braku akceptacji ze strony Prenumeratora odnośnie proponowanych przez EuroPress Polska warunków realizacji zamówienia, w tym miejsca lub sposobu dostawy.

OPIS USŁUG

 1. Serwis EuroPress prowadzi sprzedaż prenumeraty czasopism zagranicznych w formie drukowanej lub elektronicznej.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość do wprowadzania zmian w ofercie Sklepu internetowego EuroPress.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do tymczasowego wyłączenia Serwisu bez konieczności wcześniejszego informowania o tym Klientów.

SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I ZASADY REALIZACJI PRENUMERATY

 1. Składanie zamówień:
  • zamówienia można składać przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pomocą Formularza dostępnego w Sklepie internetowym. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta są rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym. Po złożeniu Zamówienia Prenumerator otrzyma na podany w formularzu adres mailowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji.
  • od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 przyjmujemy także do realizacji zamówienia mailowe oraz listowne (dane kontaktowe znajdują się w zakładce „Kontakt”).
 1. Zatwierdzenie formularza zamówienia z danymi osobowymi podanymi przez zamawiającego jest równoznaczne z oświadczeniem, iż podane dane są prawdziwe. W przypadku jakiejkolwiek późniejszej ich zmiany użytkownik serwisu powinien zaktualizować swoje dane.
  1. W Sklepie internetowym są dostępne dwie metody składania Zamówień:
   • Szybki zakup- klient może złożyć zamówienie i dokonać płatności bez konieczności rejestracji w Sklepie internetowym,
   • Rejestracja konta w Sklepie internetowym:
    • dokonanie rejestracji w Serwisie jest bezpłatne;
    • aby zarejestrować się w Sklepie internetowym należy wypełnić formularz rejestracyjny oraz wysłać go zgodnie z instrukcją. Administrator nie kontroluje ani nie weryfikuje zawartych
     w formularzu rejestracyjnym danych identyfikacyjnych użytkowników Sklepu, którzy dokonali rejestracji w Sklepie, ani Zamawiających; nie kontroluje również danych przekazanych przez użytkowników oraz zamawiających w trakcie procesu rejestracji, a także składania zamówienia. Użytkownik/zamawiający oświadcza, że dane podawane przez niego podczas procesu rejestracji i/lub składania zamówienia są prawdziwe. W wyniku prawidłowej rejestracji Użytkownik uzyskuje dostęp do konta przypisanego do niego w formularzu rejestracyjnym. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta po podaniu w Sklepie swojego adresu e-mailowego i hasła (logowanie);

Konto daje użytkownikowi możliwość wprowadzania lub modyfikacji danych, dokonywania lub sprawdzania Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień. Użytkownik ma obowiązek korzystania z założonego przez siebie konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu. Dostęp do konta Użytkownika chroniony jest ustanowionym przez niego hasłem. Dostęp do konta uzyskuje się za pomocą podanego przy rejestracji adresu e-mail oraz hasła dostępu.

 1. Zamówienie polega na wybraniu przez klienta tytułów i ilości egzemplarzy, wypełnienie obowiązkowych pól w formularzu zamówienia, potwierdzenie go przez wciśnięcie „Potwierdź zakup”.
 2. Cena prenumeraty zostanie wyliczona automatycznie. Wszystkie ceny podane w Serwisie EuroPress są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
 3. Cena prenumeraty zawiera kolejne wydania czasopism i dostawę listem ekonomicznym
  za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Sprzedawca gwarantuje niezmienność cen przez cały okres realizacji prenumeraty.
 5. Prenumerator może zgłosić żądanie otrzymania faktury VAT.
 6. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności lub zarejestrowania przelewu na koncie EuroPress Polska.
 7. Realizacja prenumeraty rozpoczyna się od najbliższego wydania dostępnego w magazynie sprzedawcy po zarejestrowaniu wpłaty. Okładki prezentowane w Sklepie internetowym mają jedynie charakter poglądowy.
 8. Zamawiający w EuroPress Polska kolejny raz mają przypisany numer klienta, na który można się powołać przy realizacji płatności. Informację o numerze klienta można uzyskać pod numerem 22 519 39 80 lub pisząc na adres mailowy: prenumerata@europress.pl.
 9. EuroPress Polska informuje Prenumeratorów o zbliżającym się końcu realizacji zamówienia: mailowo, telefonicznie lub listownie.
 10. Dla prenumerat widocznych w sekcji „Prenumerata agencyjna” obowiązują zasady określone
  w osobnej polityce wydawców. Szczegóły są dostępne w ww. sekcji pod ofertami na prenumeratę poszczególnych tytułów.

FORMY PŁATNOŚCI

  1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
   • płatności online:
   • Pay by link- rodzaj płatności elektronicznej polegającej na automatycznej realizacji płatności w bankowości internetowej,
   • płatność kartą płatniczą: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro,
   • BLIK;

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A;

 

   • przelew tradycyjny na konto EuroPress Polska:

 

DANE DO PŁATNOŚCI

 

Numer konta: 15 1240 1040 1111 0010 6570 2076 (Bank Pekao S.A.)

Odbiorca: EuroPress Polska Sp. z o.o., ul. Stągiewna 2C, 03-117 Warszawa

Tytuł przelewu: numer zamówienia; w przypadku kontynuacji prosimy dopisać: „kontynuacja”
i opcjonalnie numer klienta.

WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY

  1. Prenumerata jest dostarczana na podany w zamówieniu adres na terenie całej Polski.
  2. EuroPress Polska pokrywa koszty wysyłki w przypadku zamówień, dotyczących wydań papierowych czasopism, wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej listem zwykłym, nierejestrowanym.
  3. W przypadku zainteresowania inną formą wysyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, tj. list priorytetowy nierejestrowany lub list polecony rejestrowany prosimy o kontakt mailowy na adres: prenumerata@europress.pl lub telefoniczny 22 51 93 980 w celu indywidualnej wyceny zamówienia.
  4. Klienci EuroPress Polska mają również możliwość odbioru osobistego zamówienia w naszym biurze od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-15:00.

 

ADRES BIURA:

EuroPress Polska Sp. z o.o.

Stągiewna 2C

03-117 Warszawa

 1. Wszelkie uaktualnienia danych osobowych, zmiany dotychczasowego adresu wysyłkowego wymagają bezpośredniego kontaktu z Działem Prenumeraty EuroPress Polska poprzez telefon kontaktowy 22 519 39 80 lub adres mailowy prenumerata@europress.pl. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia EuroPress Polska o zmianach danych adresowych.

REKLAMACJE

 1. Klient zgłasza sprzedawcy ewentualne braki w dostawach lub fakt otrzymania egzemplarza
  z wadami jakościowymi. Reklamacje dotyczące braków powinny być zgłaszane natychmiast po stwierdzeniu braku ciągłości w numeracji. Reklamacje dotyczące wad jakościowych powinny być zgłaszane natychmiast po ich stwierdzeniu, nie później niż 3 dni od daty dostawy. Reklamacje są przyjmowane za pośrednictwem formularza reklamacji dostępnego na stronie: Zgłoszenie reklamacji - formularz reklamacyjny (selly24.pl), telefonicznie pod numerem telefonu 22 519 39 80, mailowo na adres: prenumerata@europress.pl lub listownie na adres: EuroPress Polska Sp. z o.o., ul. Stągiewna 2C, 03-117 Warszawa.
 2. Sprzedawca uzupełnia braki lub wymienia wadliwy egzemplarz w terminie do 4 tygodni. Jeżeli reklamacja nie zostanie zrealizowana, Sprzedawca przedłuży prenumeratę o odpowiednią ilość egzemplarzy lub skoryguje odpowiednio swoją fakturę i zwróci prenumeratorowi należną kwotę.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za opóźnienia i braki w dostawach, które wynikają z winy wydawców lub dostawców oraz opóźnienia w transporcie gazet i czasopism do Polski, spowodowane czynnikami niezależnymi od EuroPress Polska. Sprzedawca nie ponosi także odpowiedzialności za opóźnienia w dostarczeniu zamówienia, które wynikły z winy Poczty Polskiej.

WARUNKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy o prenumeratę w terminie 14 dni, bez podania przyczyny. Klient może złożyć oświadczenie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Sklepu internetowego: Zgłoszenie reklamacji - formularz reklamacyjny (selly24.pl), mailowo na adres: prenumerata@europress.pl lub listownie na adres: EuroPress Polska Sp. z o.o., ul. Stągiewna 2C, 03-117 z dopiskiem na kopercie „Dział Prenumeraty”.
 2. Początek biegu 14-dniowego terminu na odstąpienie od umowy zawartej na odległość, np. przez Internet, zależy od specyfiki transakcji. W przypadku umowy o prenumeratę, polegającej na regularnym dostarczaniu czasopism przez określony czas, bieg terminu jest liczony od daty otrzymania przez Zamawiającego pierwszego wydania czasopisma.
 3. Warunkiem odstąpienia od umowy jest odesłanie otrzymanego w ramach realizacji prenumeraty wydania na adres magazynu Sprzedającego: EuroPress Polska Sp. z o.o., ul. Stągiewna 2C, 03-117 Warszawa. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia,
  w którym Zamawiający odstąpił od umowy. Koszt odesłania zamówionych czasopism ponosi Zamawiający.   
 4. Zwrotu wszystkich należności wynikających z odstąpienia od umowy, tj. całości kosztów odpowiadających cenie za materiały nieudostępnione w ramach prenumeraty, Sprzedawca dokona na rachunek bankowy Zamawiającego. Przelew nastąpi nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy oraz podpisanej faktury korygującej lub potwierdzenia otrzymania przez zamawiającego faktury korygującej, przy czym Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem należnych środków do chwili otrzymania zamówionego towaru
  z powrotem lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 5. Jeżeli Zamawiający wybrał sposób dostarczenia prenumeraty inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 6. Zamawiającemu prenumeratę w wersji online nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy po przekazaniu użytkownikowi danych do rejestracji. Prawo do odstąpienia od umowy nie obowiązuje w przypadku zamówień o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeśli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Zamawiającego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedający przekazał Zamawiającemu dokument potwierdzający sprzedaż.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

 1. Administratorem Danych Osobowych jest: EuroPress Polska Sp. z o.o., ul. Stągiewna 2C,
  03-117 Warszawa, NIP 521-008-43-07, REGON 012534608, KRS 0000117845.
 2. Wszelkie zapytania, wnioski, skargi dotyczące przetwarzania danych osobowych przez naszą firmę (Administratora Danych Osobowych), zwane dalej Zgłoszeniami, należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: daneosobowe@europress.pl lub listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, EuroPress Polska, ul. Stągiewna 2C, 03-117 Warszawa. W treści Zgłoszenia należy w sposób wyraźny wskazać:
  • dane osoby lub osób, których dotyczy Zgłoszenie,
  • zdarzenie, które jest powodem Zgłoszenia,
  • przedstawić swoje żądania oraz podstawę prawną tych żądań,
  • wskazać oczekiwany sposób załatwienia sprawy.
 3. Szanując Państwa prawa jako podmiotów danych osobowych (osób, których dane dotyczą) oraz respektując obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922, z 2018 r. poz. 138) (zwaną dalej Ustawą) i inne właściwe przepisy o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych od Państwa danych osobowych. Wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych, a nasza firma jako Administrator Danych Osobowych wdrożyła odpowiednie zabezpieczenia oraz środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia najwyższego stopnia ochrony danych osobowych. Posiadamy wdrożone procedury i polityki ochrony danych osobowych zgodne z RODO, dzięki którym zapewniamy zgodność z prawem oraz rzetelność procesów przetwarzania danych, a także egzekwowalność wszelkich praw przysługujących Państwu jako osobom, których dane dotyczą. Dodatkowo w razie konieczności współpracujemy z organem nadzorczym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tj. z Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych (zwanym dalej PUODO).
 4. W naszym Sklepie internetowym zbieramy następujące dane osobowe:
  • imię i nazwisko – podczas składania Zamówienia będą Państwo poproszeni o podanie swojego imienia i nazwiska, abyśmy mogli zrealizować Zamówienie oraz abyśmy mieli możliwość kontaktu z Państwem,
  • adres zamieszkania – jest nam potrzebny do realizacji Zamówień w postaci wysyłki zamówionego przez Państwa Produktu,
  • numer telefonu – zdarza się, że dzwonimy do Państwa w celu potwierdzenia Zamówienia lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń (takich jak np. brak Produktu w magazynie) jednocześnie proponując najbardziej korzystne rozwiązanie,
  • adres e-mail – poprzez adres e-mail wysyłamy do Państwa potwierdzenie złożenia Zamówienia oraz kontaktujemy się z Państwem w razie zaistnienia takiej potrzeby związanej z realizowanym Zamówieniem. Jeżeli zostali Państwo abonentem naszego newslettera, będziemy również wysłać do Państwa informację handlową raz, dwa razy w miesiącu,
  • NIP – Numer Identyfikacji podatkowej pobieramy od przedsiębiorców oraz osób, które żądają wystawienia faktury i posiadają numer NIP,
  • adres IP urządzenia – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych
   w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora Sklepu internetowego w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych, w tym w szczególności do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie),
  • Cookies – nasz Sklep internetowy wykorzystuje technologię Cookies w celu dostosowania jego funkcjonowania do Państwa indywidualnych potrzeb. W związku z tym mogą Państwo zgodzić się na to, aby wpisane przez Państwa dane i informacje zostały zapamiętane, dzięki czemu możliwe będzie korzystanie z nich przy następnych odwiedzinach naszego Sklepu internetowego bez potrzeby powtórnego ich wpisywania. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych i informacji. Jeżeli natomiast nie zgadzają się Państwo na personalizowanie Sklepu internetowego, proponujemy wyłączenie obsługi plików Cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej.
 5. Podanie danych wskazanych w punkcie poprzedzającym jest konieczne w następujących przypadkach:
  • przy dokonywaniu zakupu w naszym Sklepie internetowym za pomocą udostępnionego na stronie internetowej Sklepu internetowego Formularza zamówienia (Zamówienie bez logowania/rejestracji Konta),
  • w celu rejestracji Państwa w bazie Kupujących, co jest dobrowolne; w takiej sytuacji przechowujemy podane przez Państwa dane w naszej bazie, aby ułatwić Państwu
   w przyszłości dokonywanie zakupów w naszym Sklepie internetowym,
 6. Każdy z Państwa jako osoba korzystająca z naszego Sklepu internetowego ma możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chce korzystać z naszych usług oraz udostępniać informacje i dane o sobie
  w zakresie określonym treścią niniejszej Polityki prywatności.
 7. Państwa dane osobowe przetwarzane są przez naszą firmę jako Administratora Danych Osobowych w celu realizacji umów kupna-sprzedaży oraz wszelkich dodatkowych usług świadczonych na rzecz Państwa (tj. osób których dane dotyczą) i oferowanych w Sklepie internetowym. Zgodnie z zasadą minimalizacji przetwarzamy wyłącznie te kategorie danych osobowych, które są niezbędne do osiągnięcia celów, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.
 8. Dane osobowe przetwarzamy przez czas niezbędny do osiągnięcia celów wymienionych w punkcie poprzedzającym. Dane osobowe mogą być przetwarzane przez okres dłuższy niż wskazany
  w zdaniu poprzedzającym, w przypadku gdy takie uprawnienie lub obowiązek nałożony
  na Administratora Danych Osobowych wynika ze szczególnych przepisów prawa lub gdy usługa, którą wykonujemy ma charakter ciągły (np. subskrypcja newslettera).
 9. Źródłem przetwarzanych przez Administratora Danych Osobowych są osoby, których dane dotyczą.
 10. Państwa dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu przepisów RODO.
 11. Żadnych osobowych nie udostępniamy podmiotom trzecim, bez wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą. Dane osobowe bez zgody osoby, której dane dotyczą, mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom prawa publicznego tj. organom władzy i administracji (np. organom podatkowym, organom ścigania i innym podmiotom posiadającym umocowanie w powszechnie obowiązujących przepisach prawa).
 12. Dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora Danych Osobowych. W takiej sytuacji jako Administrator Danych Osobowych zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Państwa danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności w ramach Sklepu internetowego ani dostarczać Państwu przesyłek
  z zamówionymi Produktami. Jako Administrator Danych Osobowych powierzamy dane osobowe do przetwarzania podmiotom:
  • świadczącym usługi hostingowe na rzecz strony internetowej, na której działa nasz Sklep internetowy,
  • świadczącym usługi pocztowe, kurierskie i przewozowe w celu doręczania przesyłek
   z zamówionymi Produktami,
  • świadczącym inne usługi na naszą rzecz jako Administratora danych osobowych, które są niezbędne do bieżącego funkcjonowania Sklepu internetowego.
 13. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu przez Administratora Danych Osobowych.
 14. Zgodnie z przepisami RODO każda osoba, której dane osobowe przetwarzamy jako Administrator Danych Osobowych ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych, o którym mowa w art. 15 RODO – podając nam dane osobowe, mają Państwo prawo uzyskać do nich wgląd i dostęp; nie oznacza to jednak, że mają Państwo prawo dostępu do wszystkich dokumentów, na których Państwa dane widnieją, ponieważ mogą one zawierać informacje poufne; mają jednak Państwo prawo do informacji jakie Państwa dane i w jakim celu przetwarzamy oraz prawo do uzyskania kopii swoich danych osobowych, przy czym pierwszą kopię wydajemy bezpłatnie, a za każdą kolejną zgodnie z przepisami RODO pobieramy odpowiednią opłatę administracyjną odpowiadającą kosztom sporządzenia kopii,
  • poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, o których mowa w art. 16 RODO – jeżeli Państwa dane osobowe uległy zmianie, prosimy
   o poinformowanie nas jako Administratora Danych Osobowych o tym fakcie, aby posiadane przez nas dane były zgodne ze stanem rzeczywistym oraz aktualne; również
   w sytuacji, gdy nie nastąpiła żadna zmiana danych osobowych, ale z jakichkolwiek względów dane te są nieprawidłowe lub zostały zapisane w sposób niepoprawny (np. na skutek omyłki pisarskiej), prosimy o informację w celu poprawienia lub sprostowania takich danych,
  • usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym), o którym mowa w art. 17 RODO - innymi słowy mają Państwo prawo żądania „skasowania” danych posiadanych przez nas jako Administratora Danych Osobowych oraz prawo do wystąpienia do nas jako Administratora Danych Osobowych, abyśmy poinformowali innych administratorów, którym przekazaliśmy Państwa dane o konieczności ich usunięcia. Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych przede wszystkim, gdy:
 15. cele, do których dane osobowe zostały pobrane, został osiągnięty np. zrealizowaliśmy w całości zawartą z Państwem umowę sprzedaży,
 16. podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych była wyłącznie zgoda, która następnie została cofnięta i nie ma innych podstaw prawnych do dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, np. jeżeli wypisują się Państwo
  z subskrypcji newslettera i w inny sposób nie korzystają już Państwo z oferty naszej firmy,
 17. wnieśli Państwo sprzeciw w oparciu o art. 21 RODO i uważają Państwo, że nie mamy żadnych nadrzędnych podstaw prawnych pozwalających na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych,
 18. Państwa dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem tzn. w celach niezgodnych z prawem lub bez jakiejkolwiek podstawy do przetwarzania danych osobowych – proszę pamiętać, że w takim przypadku muszą Państwo mieć podstawę do swojego żądania,
 19. konieczność usunięcia Państwa danych osobowych wynika z przepisów prawa,
 20. są Państwo osobą poniżej 13. roku życia,
  • ograniczenia przetwarzania, o którym mowa w art. 18 RODO – mogą się Państwo zgłosić do naszej firmy z żądaniem ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych (co polegałoby na tym, że do czasu wyjaśnienia spawy nasza firma przede wszystkim jedynie by przechowywała), jeżeli:
 21. kwestionują Państwo prawidłowość swoich danych osobowych,
 22. uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane bez podstawy prawnej, ale jednocześnie nie chcą Państwo, abyśmy usuwali te dane osobowe (czyli nie korzystają Państwo z uprawnienia, o którym mowa w literze poprzedzającej),
 23. złożyli Państwo sprzeciw, o którym mowa w lit. f niniejszego punktu,
 24. Państwa dane osobowe są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń np. przed sądem,
  • przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO – mają Państwo prawo uzyskania swoich danych w formacie umożliwiającym odczyt tych danych na komputerze oraz prawo do przesłania tych danych w takim formacie do innego administratora; prawo to przysługuje Państwu jedynie wówczas, gdy podstawą przetwarzania Państwa danych była zgoda (np. na subskrypcję newslettera) lub dane te były przetwarzane w sposób automatyczny,
  • wniesienia sprzeciwu od przetwarzania danych osobowych, o czym mowa w art. 21 RODO – mają Państwo prawo wnieść sprzeciw, jeżeli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie przez nas danych osobowych, które dotychczas przetwarzaliśmy w uzasadnionych celach zgodnych z przepisami prawa,
  • niepodlegania profilowaniu, o którym mowa w art. 22 w zw. z art. 4 pkt 4 RODO –
   w naszym Sklepie internetowym nie będą Państwo podlegali zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu w rozumieniu RODO, chyba że wyrażą Państwo na to zgodę; dodatkowo zawsze będziemy Państwa informowali o profilowaniu, gdyby miało ono mieć miejsce,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), o którym mowa w art. 77 RODO - jeżeli uznają Państwo że przetwarzamy Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem lub w jakikolwiek sposób naruszamy uprawnienia wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych.
 25. W odniesieniu do prawa do usunięcia danych (prawa do bycia zapomnianym), zaznaczamy, że zgodnie z przepisami RODO nie mają Państwa prawa do skorzystania z tego uprawnienia, jeżeli:
  • przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do skorzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji np. jeżeli zamieścili Państwo swoje dane na blogu, w komentarzach itp.,
  • przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla wywiązania się przez naszą firmę z obowiązków prawnych wynikającego z przepisów – nie możemy usunąć Państwa danych przez okres niezbędny do wywiązania się z obowiązków (np. podatkowych), które nakładają na nas przepisy prawa,
  • przetwarzanie Państwa danych jest dokonywane na potrzeby dochodzenia, ustalenia lub obrony roszczeń.
 26. Jeżeli chcą Państwo skorzystać ze swoich praw, o których mowa w punkcie poprzedzającym, proszę użyć właściwych zakładek w Sklepie internetowym, które pozwalają usunąć Państwa konto i dane zgromadzone w naszym Sklepie internetowym lub proszę przesłać wiadomość drogą poczty elektronicznej na adres e-mail: info@selly.pl lub skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w pkt. 3 powyżej.
 27. Każdy stwierdzony przypadek naruszenia bezpieczeństwa jest dokumentowany, a w razie wystąpienia jednej z sytuacji określonych w przepisach RODO lub Ustawy, o takim naruszeniu przepisów o ochronie danych osobowych informowane są osoby, których dane dotyczą, oraz – jeżeli ma to zastosowanie – PUODO.
 28. Wszelkie słowa pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Regulaminie naszego Sklepu internetowego, chyba że co innego wynika z treści niniejszej Polityki prywatności.
 29. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy prawa powszechnie obowiązującego. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

POLITYKA COOKIES

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych
  w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: EuroPress Polska Sp. z o.o., z siedzibą
  w Warszawie (03-117), ul. Stągiewna 2C.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:- dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony
  w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  - „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
  w ramachSerwisu;- pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  - „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;- „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;- „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje
  o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji "Pomoc" w menu przeglądarki internetowej.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

Stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych EuroPress Polska wyłącznie w celu realizacji zamówień. EuroPress z szacunkiem podchodzi do praw Klienta i ochrony ich prywatności. Klientom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikowania.